Er zijn geen grote problemen nodig om naar een psycholoog te gaan. Soms zit je in een periode dat het allemaal niet zo lekker gaat of dat je niet lekker in je vel zit. Een psycholoog kan je dan soms al met een paar gesprekken helpen om meer grip te krijgen op de problemen. Hiermee wordt vaak voorkomen dat de klachten verergeren.
Ook bij klachten als depressie of angst is het goed om psychologische hulp in te schakelen. Veel mensen schamen zich echter voor hun klachten en vinden dat ze het zelf moeten kunnen oplossen. Uit onderzoek blijkt echter dat dit soort klachten vaak voorkomt: één op de vijf Nederlanders last heeft van een angststoornis en jaarlijks maakt één op de 13 Nederlanders een depressieve periode door. Gebleken is dat deze klachten veel sneller overgaan wanneer iemand daarbij psychologische hulp krijgt. Neem dus gerust contact op als je merkt dat je er zelf, of met familie en vrienden, niet meer uitkomt.

Voor wie?

Mensen met uiteenlopende klachten kunnen bij ons terecht voor behandeling. Enkele voorbeelden van aanmeldingsklachten zijn:

 • Angsten en fobieën
 • Depressie of somberheid
 • Dwangklachten
 • Onzekerheid, negatief zelfbeeld, faalangst
 • Heftige gebeurtenissen of trauma
 • Werkgerelateerde problemen, zoals burn-out of stress
 • Onverklaarde lichamelijke klachten of vermoeidheid
 • Cognitieve klachten na hersenletsel (NAH)
 • Klachten bij ziekte of verlieservaringen
 • Eetproblemen
 • Seksuele problemen

Werkwijze

Voor de behandeling begint, vindt eerst een intake plaats. Deze bestaat uit één of twee gesprekken en het mogelijk afnemen en bespreken van enkele psychologische vragenlijsten. De intake is bedoeld om kennis te maken en een helder beeld te krijgen van de klachten. Ook bekijken we of we er vertrouwen in hebben dat we deze klachten samen te lijf kunnen gaan. Vervolgens stellen we in gezamenlijk overleg een behandelplan op, ……..lees hier verder………

Behandelmethoden

Wij vinden het van belang dat elke behandeling aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt. Hierbij maken wij gebruik van bewezen effectieve (evidence based) behandelingen. Onze behandeling is doorgaans praktisch…….lees hier verder………

Kwaliteit en klachten

Psychologenpraktijk Middendorp en Psychologenpraktijk Wilbrink hebben met succes de toetsing voor het kwaliteitsstatuut doorstaan. Ook zijn wij wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog (zie BIG register met bijbehorend tuchtrecht). Daarnaast verdiepen wij onze kennis en vaardigheden middels opleidingen, cursussen en lidmaatschappen van…..lees hier verder………

Tarieven & vergoedingen

Met ingang van 2014 zijn de mogelijkheden voor vergoeding van psychologische hulp uitgebreid. Sindsdien zijn slechts enkele kleine aanpassingen gedaan. Hier proberen wij een zo helder mogelijk beeld te geven van de huidige regels. Deze gelden voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de Basis GGZ (voorheen de eerstelijnspsycholoog). Wij raden u aan een en ander goed door te lezen, dan komt u niet voor verrassingen te staan, ……..lees hier verder………