We bieden behandeling vanuit het kader van Cognitieve Gedragstherapie, waarbij tevens gebruik kan worden gemaakt van EMDR en elementen uit de Schematherapie en Acceptance and Commitment Therapy. Ook zal de behandeling eventueel aangevuld worden met relevante e-MentalHealth.

Cognitieve Gedragstherapie – CGT

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een effectief bewezen, moderne therapievorm die ervan uit gaat dat onze manier van denken bepalend is voor de manier waarop we ons voelen en waarop we ons gedragen. In de behandeling staat de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens en gedrag centraal. Negatieve gedachten kunnen leiden tot negatieve gevoelens, waardoor bijvoorbeeld vermijdingsgedrag kan ontstaan. Door negatieve gedachten uit te dagen en om te buigen in een reëlere gedachtegangen, kunnen prettigere gevoelens en meer gewenst gedrag ontstaan. CGT is zoveel mogelijk gericht op het heden en de dagelijkse praktijk. Er wordt veelal gewerkt aan de hand van opdrachten en oefeningen om het effect van de behandeling in het dagelijks leven toe te laten nemen. Hierbij kan worden gedacht aan registratieopdrachten, schrijfopdrachten, exposure-oefeningen, gedragsexperimenten, gedachten-experimenten, communicatieoefeningen of ontspanningsoefeningen.

Informatie over CGT kan je vinden op de site van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT)

EMDR – Eye Movement Desensitisation and Reprocessing

EMDR is een kortdurende interventie gericht op het verminderen van de last van ingrijpende gebeurtenissen, verliezen of traumatische ervaringen. Door visuele stimulatie (oogbewegingen) of bilaterale auditieve stimulatie (koptelefoon met tikjes) worden beide hersenhelften actief gestimuleerd en kunnen traumatische beelden en belemmerende gedachten worden aangepakt. De ervaring leert dat klachten hierdoor verminderen en er meer rust ontstaat. EMDR is effectief gebleken bij traumatische ervaringen, ingrijpende gebeurtenissen, depressies, verliezen, fobieën en bij persoonlijkheidskenmerken / negatieve overtuigingen over jezelf.

Voor meer informatie kan je de website raadplegen van de Nederlandse Vereniging voor EMDR (VEN).

Acceptance and Commitment Therapy / ACT

Het gevecht tegen emoties of gedachten die je liever niet wil hebben kost energie en is niet te winnen. Sterker nog: de worsteling levert meer ellende op. Hoe meer je probeert negatieve emoties te onderdrukken, hoe sterker ze worden. Zoals bij een bal die je onder water duwt: hoe dieper je hem duwt, hoe meer kracht het kost en hoe sneller hij weer aan de oppervlakte is als je hem los laat. ACT helpt om uit dit gevecht te stappen. Negatieve emoties horen erbij en mogen er zijn. ACT is een praktische en concrete methode om tot acceptatie te komen. Dat maakt ruimte vrij om tijd en energie te investeren in de dingen die werkelijk belangrijk zijn, in de waarden die je hebt, maar die vaak ondersneeuwen in de drukte van alledag. Mindfulness oefeningen horen bij de ACT. Ze helpen om denkpatronen te herkennen en milder te oordelen. Negatieve emoties verdwijnen niet, maar hoeven niet meer het hele leven te bepalen, want er is nog zoveel meer.

Voor meer informatie kan je de volgende website raadplegen: www.actinactie.nl

Schematherapie

Schematherapie helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op patronen in je dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedragspatronen, maar ook je gedachten en gevoelens. De generalistische basis GGZ (GBGGZ) leent zich uitdrukkelijk niet voor een volledige psychotherapeutische behandeling middels Schematherapie. Wel kunnen in de elementen worden toegepast uit deze vorm van psychotherapie.

Voor meer informatie kan je de website raadplegen van de Nederlandse Vereniging voor Schematherapie. 

e-MentalHealth

In onze praktijk bieden wij ook e-MentalHealth. Naast face-to-face behandelcontacten maakt de praktijk gebruik van een beveiligde emailfunctie, diverse apps, websites en youtube-kanalen als aanvulling op de behandeling. Ook kunnen zo nodig online behandelmodules worden verstuurd of vragenlijsten worden afgenomen.
e-MentalHealth is geschikt voor veel, maar niet voor alle mensen. Kan je niet met een smartphone of computer overweg, heb je geen toegang tot of afkeer van smartphones en/of computers? Dan is een volledige face-to-face behandeling mogelijk.