In de behandeling van onverwerkte ingrijpende of traumatische gebeurtenissen wordt gebruik gemaakt van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Wanneer herinneringen aan gebeurtenissen zich blijven opdringen (beelden, nachtmerries) en er regelmatig schrikreacties of vermijdingsreacties voorkomen, kan EMDR helpen in de verwerking van de gebeurtenis. Vaak verliest de herinnering haar negatieve lading en kracht. De herinnering krijgt een andere betekenis in je belevingswereld. Hiermee vermindert of verdwijnt de negatieve invloed in het ‘hier-en-nu’.

Geef een reactie