Er bestaan een aantal wetten waarmee jouw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kwaliteit

Wij hebben met succes de toetsing voor het kwaliteitsstatuut doorstaan. U kunt onze kwaliteitsstatuten hier lezen voor André Middendorp,  Joyce Tebarts en Nina Wilbrink.

Wij hebben allen het visitatietraject van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) succesvol doorlopen. Daarnaast heeft Nina in 2018 succesvol deelgenomen aan het visitatietraject van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Om kwaliteit en effectiviteit in het werk te kunnen blijven bieden, nemen wij deel aan symposia, congressen en bijscholingen, die door de diverse beroepsverenigingen regelmatig worden georganiseerd.

Registraties

Registratie- of Lidmaatschapsnummer
Andre MiddendorpBIG49051581625GZ psycholoog
VEN34205EMDR therapeut level 2
LVVP5963
AGB94010888
Joyce TebartsBIG99912410725GZ psycholoog
VGCtVGCt-009070Cognitief gedragstherapeut
VENEMDR therapeut level 1
NIP
AGB94102187
Nina WilbrinkBIG90652357250GZ-psycholoog
VGCtVGCt-204038Cognitief gedragstherapeut
VEN32284EMDR Europe Practitioner
LVVP2026
AGB94006278

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarborgt de privacy. Onze praktijk is AVG-proof. Je kan de privacyverklaring hier lezen.

Klachten

Onze wens en inzet is altijd met een respectvolle houding kwalitatief goede zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over onze werkwijze of behandeling. Wij willen je van harte uitnodigen dit met ons te bespreken. Wij zullen ons uiterste best doen om je klacht te verhelpen. Mocht dat toch niet tot een bevredigende oplossing leiden, kun je voor Joyce gebruik maken van de klachtenregeling van P3NL (Klacht & Company) en voor Nina en André kan je gebruik maken van de klachtenregeling van de beroepsvereniging LVVP.

Samenwerkingspartners

Benchmark via NZA

Alle zorgaanbieders in de GGZ leveren gegevens aan over de verrichte zorg aan de NZa, eventueel via een derde partij. Die gegevens worden onder andere gebruikt voor het verbeteren van de zorgprestaties. Ook leveren alle aanbieders gegevens aan over hun wachttijden. Kijk hier op de website van de NZa voor meer informatie.

Heb je er bezwaar tegen dat we gegevens over jouw behandeling aanleveren? Laat het ons weten. Met een invullen van een privacyverklaring voorkomen we dat je gegevens worden aangeleverd. Bekijk via deze link onze Privacyverklaring zorgprestatiemodel GBGGZ.