Er bestaan een aantal wetten waarmee jouw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kwaliteit

Wij hebben met succes de toetsing voor het kwaliteitsstatuut doorstaan. U kunt onze kwaliteitsstatuten hier lezen voor André Middendorp,  Joyce Tebarts en Nina Wilbrink.

André en Joyce hebben het 5 jaarlijks visitatietraject van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) succesvol doorlopen. Daarnaast heeft Nina in succesvol deelgenomen aan het 5 jaarlijks visitatietraject van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Om kwaliteit en effectiviteit in het werk te kunnen blijven bieden, nemen wij deel aan symposia, congressen en bijscholingen, die door de diverse beroepsverenigingen regelmatig worden georganiseerd. Ook maken wij structureel deel uit van diverse intervisiegroepen, waarin wettelijke intercollegiale toetsing plaatsvindt via geanonimiseerde casuïstiekbespreking.

Registraties

André Middendorp

GZ-psycholoog (BIG 49051581625)
EMDR therapeut (VEN erkende vervolgopleiding)
Lidmaatschap LVVP

Joyce Tebarts

GZ-psycholoog (BIG 99912410725)
Cognitief gedragstherapeut (VGCt)
EMDR therapeut (VEN erkende basisopleiding)
Lidmaatschap NIP

Nina Wilbrink

GZ-Psycholoog (BIG 90652357250)
Cognitief Gedragstherapeut (VGCt, 2012-2020)
EMDR Europe Practitioner (Europe Association erkende accreditatie)
Lidmaatschap LVVP

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarborgt de privacy. Onze praktijk is AVG-proof. Je kan de privacyverklaring hier lezen.

Klachten

Onze wens en inzet is altijd met een respectvolle houding kwalitatief goede zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over onze werkwijze of behandeling. Wij willen je van harte uitnodigen dit met ons te bespreken. Wij zullen ons uiterste best doen om je klacht te verhelpen. Mocht dat toch niet tot een bevredigende oplossing leiden, kun je voor Joyce gebruik maken van de klachtenregeling van Klacht en Company via nip@klachtencompany.nl. Klachten kunnen digitaal worden ingediend met het klachtenformulier (zie voor meer informatie het klachten- en geschillenreglement NIP). Voor Nina en André kan je gebruik maken van de klachtenregeling van de beroepsvereniging LVVP.

Samenwerkingspartners

Benchmark via NZA

Alle zorgaanbieders in de GGZ leveren gegevens aan over de verrichte zorg aan de NZa, eventueel via een derde partij. Die gegevens worden onder andere gebruikt voor het verbeteren van de zorgprestaties. Ook leveren alle aanbieders gegevens aan over hun wachttijden. Kijk hier op de website van de NZa voor meer informatie.

Heb je er bezwaar tegen dat we gegevens over jouw behandeling aanleveren? Laat het ons weten. Met een invullen van een privacyverklaring voorkomen we dat je gegevens worden aangeleverd. Bekijk via deze link onze Privacyverklaring zorgprestatiemodel GBGGZ.