Er bestaan een aantal wetten waarmee jouw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kwaliteit

Wij hebben met succes de toetsing voor het kwaliteitsstatuut doorstaan. U kunt onze kwaliteitsstatuten hier lezen voor André Middendorp,  Joyce Tebarts en Nina Wilbrink.

Wij hebben allen het visitatietraject van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) succesvol doorlopen. Daarnaast heeft Nina in 2018 succesvol deelgenomen aan het visitatietraject van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Om kwaliteit en effectiviteit in het werk te kunnen blijven bieden, nemen wij deel aan symposia, congressen en bijscholingen, die door de diverse beroepsverenigingen regelmatig worden georganiseerd.

Registraties

  Registratie- of Lidmaatschapsnummer 
Andre MiddendorpBIG49051581625GZ psycholoog
VEN34205EMDR therapeut level 2
NVGzP6029
AGB94010888
Joyce TebartsBIG99912410725GZ psycholoog
VGCtVGCt-009070Cognitief gedragstherapeut
VENEMDR therapeut level 1
NVGzP4310
AGB94102187
Nina WilbrinkBIG90652357250GZ-psycholoog
VGCtVGCt-204038Cognitief gedragstherapeut
VEN32284EMDR Europe Practitioner
LVVP2026
AGB94006278

Kronenburger Psychologen is een samenwerking tussen psychologenpraktijk Middendorp en Tebarts (AGB 94062799, KvK 66793998) en Psychologiepraktijk Wilbrink (AGB 94059123, KvK 54185033)

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarborgt de privacy. Onze praktijk is AVG-proof. Je kan de privacyverklaring van André en Joyce hier lezen en de privacyverklaring van Nina kan je hier lezen.

Klachten

Onze wens en inzet is altijd met een respectvolle houding kwalitatief goede zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over onze werkwijze of behandeling. Wij willen je van harte uitnodigen dit met ons te bespreken. Wij zullen ons uiterste best doen om je klacht te verhelpen. Mocht dat toch niet tot een bevredigende oplossing leiden, kun je voor André en Joyce gebruik maken van de klachtenregeling van P3NL (Klacht & Company) en voor Nina kan je gebruik maken van de klachtenregeling van de beroepsvereniging LVVP.

Samenwerkingspartners

Benchmark via DIS en AKWA

Om gecontracteerde zorg te kunnen leveren hebben wij een contract met het DBC-Informatiesysteem (DIS). Deze organisatie verzameld data over wat er aan medisch-specialistische zorg wordt geleverd in Nederland. Maandelijks wordt aan deze organisatie gerapporteerd.

Ook moet de praktijk gegevens aan leveren aan AKWA, een onafhankelijk kenniscentrum bestuurd door vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars met als doel de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren door transparantie te bieden over behandeluitkomsten. De AKWA verzameld gepseudonimiseerde gegevens van in Nederland uitgevoerde GGZ behandelingen. Bij pseudonimisering worden de patiëntgegevens versleuteld d.m.v. een willekeurige code die de software genereert, alvorens ze worden verzonden.