De afgelopen jaren wordt bij de behandeling van psychische klachten steeds meer gebruik gemaakt van internet, vaak aangeduid als e-health. De gedachte hierachter is dat het een efficiënte behandelmethodiek is, je reistijd bespaart en dat je ieder moment van de dag/nacht met je behandeling aan de slag kunt gaan.

E-health kent inmiddels meerdere vormen en er zullen er nog wel meer volgen. Zo is het nu al mogelijk behandelmodules online te volgen (zie ook de links rechts van deze pagina) en behandelcontacten af te wikkelen middels mail, chats en zelfs beeldbellen. In de, nabije, toekomst zul je ook online behandelplannen en dossiers kunnen inzien en je vorderingen bijhouden.

Je kunt je ook afvragen of een behandeling zonder gesprekscontact wel tot resultaten kan leiden. Contact bestaat uit meer dan alleen woorden. Je mist bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen, stembuigingen, schouders ophalen enzovoort.  Om deze reden wordt in het algemeen aangenomen dat online behandeling gemixed moet worden met gesprekken. Om tot de beste behandeling te komen zullen we in ieder geval van tevoren samen bespreken of we de gespreksbehandeling zullen aanvullen met een online-module. Op dit moment is het mogelijk in onze praktijk de modules ‘Fearfighter’ en ‘Beating the blues’ te volgen.

Geef een reactie