Onverklaarde lichamelijke klachten zijn klachten waarvoor middels medisch onderzoek geen lichamelijke oorzaak is gevonden. Dit medisch onderzoek is noodzakelijk om te voorkomen dat lichamelijke klachten, die wel medisch behandeld kunnen worden, onbehandeld blijven. Vaak wordt hierop de oorzaak van onverklaarde lichamelijke klachten “psychisch” genoemd. Dat is niet juist, al was het alleen maar omdat de klachten daarmee niet meer onverklaard zouden zijn. Daarbij ben ik geen arts, dus zal ik geen uitspraak doen over de oorzaak van een lichamelijke klacht. Wel is bekend dat door het ontbreken van een medische verklaring voor lichamelijke klachten de gevolgen voor de patiënt toenemen. Zowel lichamelijk als emotioneel. Zo kunnen  reacties van het menselijk lichaam op pijn na langere tijd de klachten juist doen toenemen. Door samen te zoeken  naar de beste manier waarop u met deze lichamelijke  klachten om kunt gaan kunt u de regie over uw klachten en daarmee uw leven van alledag weer terugkrijgen.

Geef een reactie