Per 1 januari 2022 gaat het ZorgPrestatieModel van start en verandert de manier waarop de ggz wordt betaald door zorgverzekeraars. Wij raden je aan onderstaande goed door te lezen, dan komt je niet voor verrassingen te staan. Vanaf 2022 declareren wij elke maand bij de zorgverzekering de tijd die we in de maand hebben besteed aan diagnostiek en behandeling. Die tijd betaalt de verzekering aan ons. En daarna kan je verzekering je een rekening sturen voor je eigen risico. Daar zet de verzekering dan bij hoeveel tijd zij aan ons hebben betaald. Daarmee wordt het duidelijker wat er in rekening wordt gebracht. Lees hieronder verder of kijk onderstaand filmpje voor verdere uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=_cTrSO4pvFs&t=148s

Zorgkosten vergoed door verzekeraar

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland, met uitzondering van de zorgverzekeraar Eucare ( label Aevita (Uzovi: 3360)). Psychische zorg zit in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat je gecontracteerde zorgverzekeraar de kosten van onze behandeling 100% vergoedt. Zodra de verzekeraar de zorg vergoedt, wordt er wel aanspraak gedaan op je nog openstaande eigen risico
  • Verwijsbrief Om zorgkosten bij je verzekeraar te kunnen declareren, hebben wij een verwijzing van je huisarts nodig. Je huisarts kan je bij ons aanmelden, of je kunt jezelf bij ons aanmelden en de verwijsbrief van je huisarts bijvoegen of meenemen naar de eerste afspraak.
  • Psychische aandoening De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische aandoening. Zo ja, dan heb je recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt altijd wel ons eerste gesprek, de diagnostiek, vergoed.
  • Uitgesloten aandoeningen De behandeling van sommige aandoeningen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en sommige seksuele stoornissen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden wel aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis.

Eigen risico

  • Verplicht eigen risico 
Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Voor het kalenderjaar 2022 bedraagt dit € 385,- per verzekerde. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder de eerste € 385,- van verzekerde zorgkosten in een kalenderjaar zelf moet betalen. Je intake en behandeling bij Kronenburger Psychologen worden door je  zorgverzekeraar verrekend met je openstaande eigen risico. Dit betekent dat wanneer je je eigen risico nog niet of gedeeltelijk hebt gebruikt en Kronenburger Psychologen aan jou zorg biedt voor diagnostiek of behandeling, de kosten hiervan afgetrokken worden van je nog openstaande eigen risico. Je eigen risico wordt elk jaar dat je een intake of behandeling hebt bij Kronenburger Psychologen aangesproken. Start je behandeling in 2022 en loopt deze door in 2023, zal dus het eigen risico van 2022 en ook van 2023 worden aangesproken. Goed om te weten dat dit ook het geval is, wanneer na de intake bij Kronenburger Psychologen onverhoopt zou blijken, dat Kronenburger Psychologen je niet kan behandelen of wanneer je zelf kiest om na de intake niet bij Kronenburger Psychologen in behandeling te komen.
  • Vrijwillig eigen risico
Wellicht heeft je bovenop je verplichte eigen risico, een vrijwillig eigen risico afgesproken met je zorgverzekeraar. Dan kan het zijn dat je meer moet betalen. In dat geval worden namelijk de kosten voor je behandeling afgetrokken tot het maximale bedrag van je (resterende) verplicht + vrijwillig eigen risico. Je kunt altijd aan jouw zorgverzekeraar vragen hoeveel eigen risico er nog openstaat. Zij kunnen je ook informeren over de specifieke vergoedingen behorende bij je verzekering.

De kosten

Wanneer je behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe je behandeling er uit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel jouw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los onderdeel van jouw zorgtraject (de zorgprestaties) is een prijs afgesproken. De kosten die Kronenburger Psychologen in rekening brengt bij jouw zorgverzekeraar zijn afhankelijk van verschillende factoren:
  • De duur van de sessie. Hoe langer de sessie duurt, hoe meer het kost.
  • Het beroep van de zorgverlener. Bij Kronenburger Psychologen is dit een Gezondheidszorgpsycholoog.
  • De setting waarin de zorg plaatsvindt. Bij Kronenburger Psychologen is dit de monodisciplinaire setting.
  • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandel consult.
  • Eventuele tariefkortingen of –opslagen die zijn afgesproken met uw zorgverzekeraar.
Het maximale tarief van onze behandelingen is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld. Klik hier voor de maximumtarieven van de NZA 2022.

Afspraak annuleren of verzetten? Tijdig afzeggen!

Bij verhindering door de cliënt worden afspraken minimaal 24 uur van tevoren op werkdagen afgezegd, anders wordt het tarief van 30 minuten monodisciplinaire behandeling GZ-psycholoog € 85,16 (NZA-tarief 2022, code CO0367) in rekening gebracht als “No Show”. Deze kosten zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar.
uit de Volkskrant van 12 april 2019