Een belangrijk kenmerk van een traumatische gebeurtenis is dat deze onverwacht gebeurt en het ons basisgevoel van veiligheid aantast.

In ons dagelijks leven zijn wij ons niet voortdurend bewust van alle nare gebeurtenissen die ons kunnen overkomen. We hebben het idee dat wij in staat zijn risico’s te vermijden. Wanneer zich dan toch een ingrijpende gebeurtenis voordoet, zoals een inbraak,  een ontslag of een verkeersongeluk, kan dit een heftige stressreactie oproepen, het trauma. Vaak ben je in staat deze schok zelf, of met hulp van je familie en vrienden, te verwerken. Soms blijken de emotionele gevolgen echter hardnekkig. Je blijft je machteloos voelen, hebt herbelevingen van de gebeurtenis, bent prikkelbaar, kunt je niet concentreren en bent vermoeid. Om deze gevoelens te ontlopen kun je de neiging hebben te vermijden aan de gebeurtenis te denken. Het is deze vermijding die echter vaak de klachten in stand houdt. Verschillende behandelingsmethoden zijn bij trauma effectief gebleken. Aan het begin van de behandeling zullen wij bespreken welke het meest bij jou past.

Geef een reactie