Indien u verwijzer of een andere zorgaanbieder bent, kunt u telefonisch of via één van de beveiligde kanalen contact opnemen:

Telefoon

André Middendorp06-27226912
Joyce Tebarts06-26893832
Nina Wilbrink06-19932882

Siilo Messenger

Zowel Nina, Joyce als André hebben een account onder de eigen naam

Zorgmail

André Middendorp500075737@lms.lifeline.nl
Joyce Tebarts500106269@lms.lifeline.nl
Nina Wilbrink500072926@lms.lifeline.nl

Zorgdomein

Zorgaanbieder: Psychologenpraktijk Kronenburger Psychologen

Eisen aan de verwijzing

  • Gegevens verwijzer: Naam, adres, telefoonnummer en AGB-code van de verwijzer
  • Gegevens cliënt: Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, zo mogelijk BSN-nummer,
  • Datum aanmelding
  • Gegevens verwijzingVermoeden van een DSM-benoemde stoornis

Verdere informatie

Desgewenst kunt u via onderstaande link nadere informatie van het Ministerie van VWS vinden over verwijzen naar de GGZ : Vereenvoudiging van verwijzing naar de GGZ (2017)