Indien u verwijzer of een andere zorgaanbieder bent, kunt u telefonisch of via één van de beveiligde kanalen contact opnemen:
Telefoon
Andre Middendorp 06-27226912
Joyce Tebarts 06-26893832
Nina Wilbrink 06-19932882
Siilo Messenger
  • Zowel Nina, Joyce als André hebben een account onder de eigen naam
Zorgmail
Andre Middendorp 500075737@lms.lifeline.nl
Joyce Tebarts 500106269@lms.lifeline.nl
Nina Wilbrink 500072926@lms.lifeline.nl
Zorgdomein
  • Zorgaanbieder: Psychologenpraktijk Kronenburger Psychologen
Eisen aan de verwijzing
  • Gegevens verwijzer: Naam, adres, telefoonnummer en AGB-code van de verwijzer
  • Gegevens cliënt: Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, zo mogelijk BSN-nummer,
  • Datum aanmelding
  • Gegevens verwijzingVermoeden van een DSM-benoemde stoornis
Verdere informatie
Desgewenst kunt u via onderstaande link nadere informatie van het Ministerie van VWS vinden over verwijzen naar de GGZ : Vereenvoudiging van verwijzing naar de GGZ (2017)