LET OP: Voorgenomen wijzigingen in het eigen risico per 2022

Wijziging in het overheidsbeleid kan leiden tot een ‘dubbel’ eigen risico in 2022 

 

Behandelingen bij Kronenburger Psychologen vallen doorgaans binnen het basispakket van de zorgverzekeringswet. Deze behandeling krijg je daarom vergoed door de zorgverzekeraar. Wel geldt voor behandelingen vanuit het basispakket jaarlijks een gezamenlijk eigen risico, in 2021 was dat 385 euro.  

Wanneer een behandeling doorloopt in een volgend kalenderjaar wordt (tot nu toe) het eigen risico niet opnieuw aangesproken. Je betaalt slechts eenmalig het eigen risico voor een behandeling. Echter, door een wijziging in het overheidsbeleid, namelijk de invoering van het ZorgPrestatieModel (ZPM), is dit voor het komende jaar helaas niet het geval. Wij zijn verplicht per 31 december 2021 een lopende behandeling administratief af te sluiten en te declareren volgens het “oude” systeem. Je verzekeraar zal deze declaratie verrekenen met je (openstaande) eigen risico van 2021. De resterende behandeling moeten we in 2022 declareren volgens de regels van het ZPM. Je verzekeraar zal deze declaratie verrekenen met je (openstaande) eigen risico van 2022.

De overgang naar het ZPM leidt dus tot een financieel nadeel. Als reactie op het protest van beroeps- en patiëntenverenigingen hiertegen, heeft Minister de Jonge eind september laten weten met een oplossing te komen. Deze is er tot op heden nog niet.

Helaas hebben wij geen invloed op deze landelijke regels en is voorlichtingsmateriaal vanuit de overheid nog niet beschikbaar. Wel is eventueel meer achtergrondinformatie te vinden op https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_646523_22/1/). 

In december is er de mogelijkheid om te wisselen van zorgverzekeraar. Dit heeft geen invloed op de bovenstaande overgang naar het ZPM. Overweeg je om van verzekeraar te wisselen? In 2022 hebben we met vrijwel alle verzekeraars opnieuw een contract, behalve met Caresq (waaronder Eucare).

Mocht je willen overleggen, bel gerust of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Geef een reactie