Per 1 januari 2022 gaat het ZorgPrestatieModel van start en verandert de manier waarop de ggz wordt betaald door zorgverzekeraars. Wij raden je aan onderstaande goed door te lezen, dan komt je niet voor verrassingen te staan.

Vanaf 2022 declareren wij elke maand bij je zorgverzekeraar de directe tijd die we in onze agenda voor je hebben gepland aan diagnostiek of behandeling (Zie: Planning=Realisatie).  Die tijd betaalt de verzekering aan ons. En daarna kan je zorgverzekeraar een rekening aan je sturen voor het verrekenen van je eigen risico. Op die rekening vermeldt de zorgverzekeraar hoeveel tijd zij aan ons hebben betaald. Daarmee wordt het duidelijker wat er in rekening wordt gebracht.

Lees hieronder verder of kijk onderstaand filmpje voor verdere uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=_cTrSO4pvFs&t=148s

Zorgkosten vergoed door verzekeraar

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland, met uitzondering van de zorgverzekeraar Eucare (Label Aevita (Uzovi: 3360)). Psychische zorg zit in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat je gecontracteerde zorgverzekeraar de kosten van onze behandeling 100% vergoedt. Zodra de verzekeraar de zorg vergoedt, wordt er aanspraak gedaan op je nog openstaande eigen risico

  • Verwijsbrief Om zorgkosten bij je verzekeraar te kunnen declareren, hebben wij een verwijzing van je huisarts nodig. Je huisarts kan je bij ons aanmelden, of je kunt jezelf bij ons aanmelden en de verwijsbrief van je huisarts bijvoegen of meenemen naar de eerste afspraak.
  • Psychische aandoening De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische aandoening. Zo ja, dan heb je recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt altijd wel ons eerste gesprek, de diagnostiek, vergoed.
  • Uitgesloten aandoeningen De behandeling van sommige aandoeningen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en sommige seksuele stoornissen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden wel aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis.


De kosten van het behandeltraject

Wanneer je behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe je behandeling er uit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel jouw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los onderdeel van jouw zorgtraject (de zorgprestaties) is een prijs afgesproken.

Het maximale tarief van onze behandelingen is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld. Klik hier voor de maximumtarieven van de NZA 2023

De kosten die Kronenburger Psychologen declareert bij jouw zorgverzekeraar zijn afhankelijk van verschillende factoren:

  • De duur van de sessie. Hoe langer de sessie duurt, hoe meer het kost.
  • Het beroep van de zorgverlener. Bij Kronenburger Psychologen is dit een Gezondheidszorgpsycholoog.
  • De setting waarin de zorg plaatsvindt. Bij Kronenburger Psychologen is dit een monodisciplinaire setting.
  • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandel consult.
  • Eventuele tariefkortingen of –opslagen die zijn afgesproken met uw zorgverzekeraar.

 

 

Niet verzekerde zorg

De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling bij de meeste psychische aandoeningen. Voor een aantal klachten of problemen wordt er echter een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld voor relatieproblemen, werkproblemen en aanpassingsstoornissen. Dit betekent dat je voor de behandeling van deze klachten zelf moet betalen. Je hebt in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig en het gaat niet ten koste van je eigen risico.

 

Tarieven niet verzekerde / particuliere zorg

Als je zonder verwijzing in behandeling wil komen, of je komt op grond van je klachten niet voor vergoeding in aanmerking, dan geldt een tarief van €124,16 per 60 minuten.
Dit is het tarief dat is vastgesteld door de NZa en is gebaseerd op de directe tijd die besteed is aan inhoudelijk contact (via bellen, e-mail of face-to-face) en de indirecte tijd die besteed wordt aan verslaglegging, rapportage, voorbereiden van het gesprek, administratieve handelingen, etc.

 

Afspraak annuleren of verzetten? Tijdig afzeggen!

Bij verhindering door de cliënt worden afspraken minimaal 24 uur van tevoren op werkdagen afgezegd. Bij niet verschijnen of afzeggen binnen 24 uur vooraf aan een afspraak wordt het tarief van 75,00 EUR in rekening gebracht als “No Show”. Deze kosten zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar. 

 

Facturatie informatie

Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden op rekeningnummer NL80INGB0007496001 tnv. Kronenburger Psychologen. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt eenmalig een herinnering gestuurd. Mocht deze na 14 dagen nog niet zijn voldaan, dan ontvangt u een aanmaning/WIKbrief. Als ook deze aanmaning na een periode van 7 dagen niet wordt voldaan, zal uw openstaande factuur uit handen worden gegeven aan incassobureau Flanderijn, incasso- en gerechtsdeurwaarders. De bijkomende kosten voortvloeiend uit het inschakelen van het incassobureau Flanderijn zullen bij u in rekening worden gebracht, inclusief BTW.

uit de Volkskrant van 12 april 2019