Intake

Voor de behandeling begint, vindt eerst een intake plaats. Deze bestaat uit één of twee gesprekken en het afnemen en bespreken van enkele psychologische vragenlijsten. De intake is bedoeld om kennis te maken en een helder beeld te krijgen van de klachten. Ook bekijken we of we er vertrouwen in hebben dat we deze klachten samen te lijf kunnen gaan. Vervolgens stellen we in gezamenlijk overleg een behandelovereenkomst op. De behandelovereenkomst bestaat uit het behandelplan en de algemene voorwaarden.

We vragen je om een identiteitsbewijs en de verwijsbrief van de huisarts mee te brengen naar het eerste gesprek. Dan kunnen we onmiddellijk aan de slag.

Behandeling

De behandeling binnen onze praktijk is meestal kortdurend van aard (tussen de 4 en 11 gesprekken). De behandelsessies duren 45 tot 60 minuten. In geval van EMDR worden soms dubbele sessies gepland van 90 tot 120 minuten. Meestal starten we de behandeling met een frequentie van eenmaal per week of eenmaal per twee weken.

Na de beëindiging van de behandeling wordt, alleen met nadrukkelijke toestemming van de cliënt, de huisarts op de hoogte gebracht van het verloop van de behandeling.

De Praktijk

Wachtkamer
Een spreekkamer